fbpx

D.U.K.

Kaip sužinoti kiek zonų palaiko centralė? 

Maksimalus galimas zonų skaičius apsaugos sistemoje yra nusakomas centralės pavadinime esančiais paskutiniais dviem skaičiais. Pvz.: PAS832 centralei jis lygus 32.


Ar galima sistemą jungti tiesiai prie 230V kintamos srovės?

Negalima! Sistema jungiama prie 230 V kintamos srovės (AC) elektros tinklo per įtampą mažinantį galios transformatorių, kurio pirminė apvija: ~ 230 V AC, 50 Hz, o antrinė apvija: ~20 V AC 50 Hz. Antrinė apvija turi užtikrinti 1,5 A darbinę srovę.


Ką daryti, jeigu vienas iš vartotojų pamiršo PIN kodą?

Jam gali pagelbėti vartotojas žinantis savo PIN kodą. Jis, valdymo pulto meniu, turi nueiti į [Nustatymai] → [Vartotojai] → [Redaguoti vartotojus] → [Atkurti gamyklinį PIN]. Po to sukurti užmiršusio vartotojo PIN kodą iš naujo.


Kiek valdymo pultų galima prijungti vienoje sistemoje?

Valdymo pultas yra sistemos modulis. Prie PAS808, PAS808M galima prijungti daugiausiai 7 modulius, prie PAS816, PAS832, P32, P64 - iki 15 modulių.


Ar galima valdymo pultą montuoti lauke?

Negalima. Valdymo pulto darbinė temperatūra yra -10oC +50C temperatūros intervale. Pulto korpuso konstrukcija neapsaugo viduje esančios elektronikos nuo vandens lašų ar kondensato susidarymo dėl staigių temperatūros pokyčių.


Ar galima apsaugos sistemą valdyti telefonu?

Galima. Sistemoje turi būti sumontuotas GSV6 modulis su jame esančia galiojančia SIM kortele. Tokią apsaugos sistemą galima valdyti skambučiais, SMS žinutėmis arba Android® ir iOS® išmaniųjų telefonų programėle (aplikacija).


Ar galima toje pačioje sistemoje registruoti du GSV6 modulius?

Negalima, nes sistema suvienodina modulių nustatymus ir abu moduliai veikia lygiagrečiai. Pvz.: siučia tą patį SMS tiems patiems numeriams.


Neveikia GSV6, nors SIM kortelė įdėta

Patikrinkite ar SIM kortelėje yra išjungtas PIN reikalavimas, ar SIM kortelės balanse yra užtektinai pinigų. Jeigu GSV6 siunčia SMS, bet neskambina, patikrinkite ar pasirinktas kortelės planas nėra TELEMETRIJA arba kitas planas neteikiantis skambinimo paslaugos.


Baterija yra pakeitusi savo pirminę formą, “išsipūtusi“. Ką daryti?

Reikia nedelsiant pakeisti bateriją. Nekokybiškose baterijose dažnai atsiranda švino nuosėdos, kurios sudaro laidų sluoksnį, todėl krovimo metu baterija naudoja perteklininę srovę, kaista ir keičia savo formą. Kartais tokios baterijos išsihermetizuoja ir iš jų išteka rūgštis. PAS816, PAS832, GSV4, P32, P64 centralės turi perteklinės srovės aptikimo funkciją ir atjungia netinkamą naudojamui bateriją.


Ar galima keisti sistemos nustatymus nuotoliniu būdu?

Taip. Šiam tikslui naudojamas tarpinis serveris www.alarmserver.net . Apsaugos sistema gali nusiųsti į serverį savo nustatymus (projektą). Sistemą tvarkantis meistras šiuos nustatymus iš serverio atsisiunčia į savo kompiuterį, programos MASCAD pagalba pakeičia ir pasiunčia atgal į serverį. Vėliau, vartotojas iš valdymo pulto nurodo sistemai paimti iš serverio nustatymų failą (projektą) ir juos įsidiegti.


Kodėl sistema nemato naujai prijungto modulio?

Saugumo sumetimais veikianti sistema neleidžia laisvai prijungti naujų modulių. Norint prijungti naują modulį reikia įjungti sistemai serviso režimą ir atlikti modulių registraciją. Jeigu du moduliai turi gamykliškai nustatytą vienodą adresą, tai prisiregistruos tas, kuris turi didesnį serijinį numerį. Neprisiregistravusį modulį teks įregistruoti rankiniu būdu. Žiūrekitite Programavimo instrukcijos 2 psl.                                  http://www.secolink.eu/images/manuals/LT_KM24x_Programavimo_instrukcija_svarbiausia_informacija_89.pdf


Sistema nemato papildomai prijungto valdymo pulto. Ką daryti?

Saugumo sumetimais veikianti sistema neleidžia laisvai prijungti naujų modulių. Pasinaudodami jau priregistruotu valdymo pultu (tuo, kuris jau veikė sistemoje) įeikite į serviso režimą. Tada, prieikite prie naujojo valdymo pulto, jo ekrane pamatysite užrašą: Nėra valdymo. Adresas 00. Spausdami klavišus (nuo 1 iki 5) nustatykite naujojo pulto adresą sistemoje. Grįžkite prie valdymo pulto, su kuriuo įėjote į serviso režimą, ir atlikite automatinį modulių registravimą. Po modulio registravimo procedūros sistema pasiūlys nusiųsti projektą visiems užregistruotiems sistemos moduliams. Paspauskite [ENT] klavišą, kad sistema nusiųstų projektą į modulius ir naujojo valdymo pulto registravimo procedūra būtų baigta.


Ar galima prie veikiančios sistemos prijungti kompiuterį?

Jeigu kompiuteris naudojamas nustatymų keitimui – sistema turi būti prijungta prie maitinimo. Jeigu kompiuteris naudojamas modulių mikroprogramos atnaujinimui sistema turi buti atjungta nuo maitinimo.


Kaip sužinoti kokiu adresu veikia modulis?

Žiūrėkite Programavimo instrukcijos 1 psl.                                                                                                                     http://www.secolink.eu/images/manuals/LT_KM24x_Programavimo_instrukcija_svarbiausia_informacija_89.pdf


Pakeičiau valdymo pulto kalbą į rusų, bet įvedant pavadinimus nėra rusiškų simbolių. Ką daryti?

Vartotojo sąsajos kalbos pakeitimas nekeičia teksto įvesties kalbos. Norint ją pakeisti reikia nueiti į [Nustatymai] → [Valdymo pulto nustatymai] → [Vartotojo sąsaja] → [Abėcėlės parinktis] ir pasirinkti Cyrillic.


Ar galima prijungti/atjungti modulius, kai sistema su prijungtu maitinimu?

Visi sistemos montavimo darbai vykdomi tik su atjungtu maitinimu. Plačiau žiūrėkite instaliavimo instrukcijos 1 psl.                     http://www.secolink.eu/images/manuals/LT_PAS8xx_instaliavimo_instrukcija.pdf


Suveikinėja dūmų detektorius, nors patalpoje dūmų nėra. Ką daryti?

Dauguma dūmų detektorių turi foto ir šviesos diodų porą. Jeigu vienas iš šių elementų apdulkėjo, detektorius gali tai “suprasti” kaip dūmus. Rekomenduojama atjungti detektorių nuo sistemos, išardyti ir nuvalyti diodus bei kamerą, kurioje sumontuoti diodai. Detektoriaus valymas oro srove ar dulkių siurblio pagalba yra neefektyvus. Rekomenduojama nestatyti dūmų detektorių arti ventiliacijos angų.


Kodėl negalima nustatyti, kad apsauga būtų išjungta pagal laikmatį?

Nes tai prieštarauja ES standartui EN 50131-1:2007/IS2:2010.


Jei turite klausimų - susisiekite su mumis.